PROJEKTY BUDOWLANE WSZYSTKICH BRANŻ

GRUPA STRUKTURA wykona dla Ciebie projekt budowlany zgodny z obowiązującymi przepisami oraz oczekiwaniami inwestorskimi. Projekt budowlany to znacznie więcej niż prezentowane wizualizacje w katalogach budowlanych. Określa on bryłę, rozkład pomieszczeń oraz szereg wymiarów, oznaczeń i zapisów – niezbędnych do oceny jego zgodności z obowiązującymi przepisami.

PROJEKT BUDOWLANY - WYMAGANIA

Projekt budowlany według nowelizacji przepisów musi składać się z trzech elementów. Pierwszym z nich jest projekt zagospodarowania działki lub trenu. Określa on usytuowanie obiektu, układ komunikacyjny, a także informacje co do obszaru oddziaływania. Drugim elementem projektu budowlanego jest; projekt architektoniczno-budowlany, prezentujący układ przestrzenny wraz z wykazem przewidywanych rozwiązań technicznych i materiałowych. Ostatnim elementem składowym projektu budowlanego jest projekt techniczny. Ukazuje on rozwiązania instalacyjne i konstrukcyjne, a także charakterystykę energetyczną.

GRUPA STRUKTURA wykonuje projekty budowlane dla wszystkich branż zgodnie z obowiązującym przepisami i wymogami inwestorskimi. Na podstawie wykonanych w ramach projektu budowlanego – projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zostanie wydana pozytywna opinia wniosku o pozwolenie na budowę. Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia iż mamy pełną skuteczność uzyskanych pozwoleń. Udaje nam się to osiągnąć dzięki precyzyjności wykonania projektu budowlanego i całej dokumentacji. Prawidłowo przygotowany projekt budowlany powinien przede wszystkim być zgodny z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tego powinien uwzględniać wszelkie dodatkowe wymogi zawarte w decyzji o warunkach zabudowy.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY - SZCZEGÓŁOWY

PROJEKT BUDOWLANY KRAKÓW
PROJEKT BUDOWLANY OLKUSZ

Projekty budowlane wszystkich branż wykonywane przez GRUPA STRUKTURA to gwarancja perfekcji i sukcesu inwestycji. 

PROJEKT BUDOWLANY MAŁOPOLSKA

Projekt zagospodarowania terenu wchodzący w skład projektu budowlanego to naniesiony na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową zarys projektowanych obiektów. Wśród nich wyróżniamy; budynek, szambo, śmietnik, komunikację, ogrodzenie oraz uzbrojenie terenu. Nieodłączną częścią projektu są opisy i rysunki przyłączy, np. wodociągowego, elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego. Plan zagospodarowania terenu powinien uwzględniać granice działki (lub terenu) oraz wszelkie istniejące już obiekty. Projekt budowlany w tym zakresie opisuje również ingerencje w środowisko. Dlatego też GRUPA STRUKTURA szczegółowo opisuje w projekcie zagospodarowania terenu; wycinki drzew, zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych, sposób skierowania wód opadowych.

PROJEKTY BUDOWLANE

Projekt architektoniczno-budowlany wykonany przez GRUPA STRUKTURA składa się m.in. z rzutów wszystkich kondygnacji w tym piwnic i fundamentów. Dodatkowo projekt budowlany w tym zakresie przedstawia rzut dachu i więźby dachowej. Obowiązkowymi elementami są również przekroje poprowadzone w charakterystycznych miejscach i widoki elewacji. GRUPA STRUKTURA zadba o wszelkie detale i z nami otrzymasz kompletny projekt budowlany.

FORMULARZ KONTAKTOWY: