KONCEPCJE PROJEKTOWE WSZYSTKICH BRAN呕 | MA艁OPOLSKA

GRUPA STRUKTURA wykonuje profesjonalne koncepcje projektowe wszystkich bran偶. Rozpocz臋cie ka偶dej inwestycji wi膮偶e si臋 z okre艣leniem oczekiwa艅 i mo偶liwo艣ci zabudowy. Dlatego te偶 na pocz膮tku ka偶dego procesu inwestycyjno-budowlanego wszczynanego przedsi臋wzi臋cia jest okre艣lane w spos贸b og贸lny. W zwi膮zku z powy偶szym wykonuj膮c projekt budowlany dzieli si臋 prace na okre艣lone etapy, kt贸re wraz z post臋pem procesu projektowego uszczeg贸艂awiaj膮 koncepcje projektow膮. Pierwszym etapem jest faza przedinwestycyjna, kt贸ra prowadzi do ustalenia punktu wyj艣cia. Koncepcja projektowa s艂u偶y do przeprowadzenia analizy warunk贸w zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowania programu i koncepcji inwestycji. Dzi臋ki niej jeste艣my w stanie okre艣li膰 przybli偶on膮 wysoko艣膰 inwestycji, standard wykonania oraz dob贸r materia艂贸w i wyposa偶enia. Dodatkowo koncepcje projektowe oceniaj膮 efektywno艣膰 ekonomiczn膮 planowanego przedsi臋wzi臋cia.

REALIZACJE Z BUDOWY OLKUSZ

Projekt koncepcyjny jest opracowaniem projektowym, kt贸re mo偶emy r贸wnie偶 spotka膰 pod nazw膮: projekt wst臋pny. Sk艂ada si臋 on ze studium programowo-przestrzennego, czyli koncepcj臋 wst臋pn膮. Koncepcja programowo-przestrzenna pr贸cz propozycji zagospodarowania dzia艂ki okre艣laj膮ca rodzaj obiekt贸w oraz rozwi膮zania funkcjonalne i wielko艣膰 przedsi臋wzi臋cia. Koncepcja projektowa wytycza wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne opracowywane z uwzgl臋dnieniem wymaga艅 Inwestora.

Koncepcja projektowa wykonywana przez GRUP臉 STRUKTUR臉 wyznacza kierunek dalszych prac projektowych. Przekazuje ona wytyczne dotycz膮ce dalszych prac projektowych. Jest elementem niezb臋dnym przy sporz膮dzaniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przy wyst膮pieniu do Ministerstwa Infrastruktury o odst臋pstwo od Warunk贸w Technicznych, jakim powinny odpowiada膰 budynki i ich usytuowanie.

JAK POWSTAJE KONCEPCJA PROJEKTOWA?

KROK 1

Kontakt z GRUPA STRUKTURA. Pierwsze spotkanie jest bezp艂atne. Na nim opowiesz nam o swoich planach i oczekiwaniach. Wsp贸lnie okre艣lamy realny bud偶et. Je偶eli zdecydujesz si臋 na wsp贸艂prac臋 - zawieramy umow臋.

KROK 2

Podczas spotka艅 i rozm贸w wsp贸lnie tworzymy list臋 oczekiwa艅 i potrzeb. Okre艣lamy mo偶liwo艣ci dzia艂ki i warunki zabudowy. Zestawiamy oczekiwania z rzeczywistymi mo偶liwo艣ciami i wcielamy je w 偶ycie.

KROK 3

Na podstawie wcze艣niejszych rozm贸w i ustale艅 GRUPA STRUKTURA wykonuje koncepcj臋 projektow膮. Szczeg贸艂owo omawiamy proponowane rozwi膮zania. W przypadku uwag wprowadzamy zmiany i nanosimy uwagi.

KROK 4

Powstaje finalna koncepcja projektowa planowanej inwestycji. To w艂a艣nie ona stanowi punkt wyj艣cia do wykonania projektu budowlanego. Na tym etapie dok艂adnie wiesz jakie rozwi膮zania i wielko艣ci zostan膮 zastosowane.

koncepcja projektowa Ma艂opolska Olkusz
koncepcja projektowa Krak贸w

Koncepcja projektowa, to projekt przygotowany przez architekta, kt贸ry okre艣la mo偶liwo艣ci zabudowy danej nieruchomo艣ci gruntowej, albo jej przebudowy.

koncepcja projektowa Olkusz

KONCEPCJA PROJEKTOWA KRAK脫W | OLKUSZ

Wykonanie koncepcji projektowej stanowi podstaw臋 do sporz膮dzenia programu funkcjonalno-u偶ytkowego koniecznego do wzi臋cia udzia艂u w post臋powaniu publicznym wg. wymaga艅 ustawy Prawo Zam贸wieniach Publicznych. Dodatkowo koncepcja projektowa pozwala do sporz膮dzenia karty informacyjnej przedsi臋wzi臋cia, kt贸ra jest wymagana ustaw膮 o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

FORMULARZ KONTAKTOWY: