Inwentaryzacja budowlana – kiedy jest niezbędna?

Inwentaryzacja budowlana – kiedy jest niezbędna?

Inwentaryzacja budowlana to odtworzenie aktualnych planów domu lub inwestycji na podstawie przeprowadzonych pomiarów z natury. Wykonując inwentaryzację budowlaną dokonuje się szczegółowych pomiarów nawet powtarzających się elementów w budownictwie wielorodzinnym. Inwentaryzacja budowlana musi cechować się rzetelnością i zawsze być przeprowadzona z natury.

Kiedy inwentaryzacja budowlana jest niezbędna?

Inwentaryzacja budowlana jest niezbędna na etapie ingerencji w konstrukcje budynku. Przebudowa w tym nadbudowa lub likwidacja, zmiana układu pomieszczeń lub innych czynności z tego zakresu wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji budowlanej. Każdy inwestor bez wyjątku zobowiązany jest do aktualizacji wcześniej posiadanych planów – w szczególności, jeżeli ze względu na stare budownictwo inwentaryzacja budowlana nigdy nie została przeprowadzona. Na podstawnie przeprowadzonej inwentaryzacji budowlanej przygotowanej w formie papierowej lub elektronicznej możliwa stanie się modernizacja obiektu.

Rozbiórka budynku zabytkowego wymaga, przed jej wykonaniem z wnioskiem o rozbiórkę do właściwych władz, sporządzenia inwentaryzacji budowlanej. Posiadanie aktualnych planów budynku, a więc najnowszej i bardzo dokładnej inwentaryzacji budowlanej jest wskazane przed przystąpieniem do pracy architekta wnętrz. Inwentaryzacja budowlana, powinna również zostać wykonana przed przystąpieniem do projektowania lub wyposażania budowli w nowe media w tym; instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, systemu monitoringu i dozoru, systemu inteligentnych budynków.

Inwentaryzacja budowlana składa się z:

 • Elewacji budynku,
 • Media – punkty gniazd elektrycznych, instalację wodnokanalizacyjną, instalacje gazową
 • Opisu materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,
 • Opisu technicznego uwzględniającego lokalizację, rodzaj i charakter budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni,
 • Profesjonalnych zdjęć dokumentacyjnych
 • Przekroi przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu).
 • Rzutu dachu w skali 1: 50 lub 1: 100 z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia,
 • Rzutu działki w skali 1: 500 z wrysowanym budynkiem wraz ze schodami, tarasem, chodnikiem, śmietnikiem, studnią, szambem, ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi przyłączami i sąsiednią zabudową,
 • Z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1: 50 lub 1:100,
 • Zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych,